Propozice

PROPOZICE


APRÍLOVÝ ZÁVOD a AŠSKÝ ŠTÍT 56 .ročník

memoriál Vladimíra Šulce, zakladatele Ašského štítu

3 . a 4. závod OŽ západočeské oblasti


Datum: 27.4.-28.4.2019

Tech.provedení: Kčt Aš, oddíl OB

Předpis: soutěží se dle Pravidel pro závody v OB a soutěžního řádu a prováděcími předpisy ZČO

Centrum závodů:

Aprílový závod

Ašský štít

SO – býv.areál pohraniční posádkové roty. V Hazlově odbočit ze silnice č.64 Cheb-Aš na Libou, za Polnou dále vlastní značení

NE - býv.areál pohraniční posádkové roty. V Hazlově odbočit ze silnice č.64 Cheb-Aš na Libou, za Polnou dále vlastní značení


Oddíl zajišťuje prodej skromného občerstvení v centru závodů po oba dny (teplá polévka, domácí buchty a koláče, párky, pití).

Kategorie: HDR,HD10L,10,12,14,16,18,21,35,45,55,65,P. Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie, pokud by bylo přihlášeno v kategorii příliš málo závodníků (<2). HDR kategorie startuje na krabičku v době startu ostatních závodníků.

Přihlášky: do 21.dubna 2019 přes přihláškový systém ORIS , výjimečně (neregistrovaní v ČSOS) na e-mail kct.ob@seznam.cz v povinném formátu ČSOS, pozdní přihlášky budou penalizované o 50%, přihlášky v den konání závodů budou penalizovány 100% základního startovného. Zvýšené startovné se netýká kategorie HDR a HD10L. Změna kategorie je považována za pozdní přihlášku. Emailová přihláška je platná až po potvrzení!

Vklady: splatné hotově při prezentaci


Sobota

neděle

Linie, HDR

40,-

40,-

Žactvo, kat.65

50,-

50,-

Ostatní

70,-

70,-


Prezentace: v centru závodu, nedělní závod lze odprezentovat i na sobotním závodě

sobota: 10.°°-11.°°hod

neděle: 8.°°-9.°°hod.

Start: sobota: 12.°° hod., intervalový

Neděle: 10.°° hod., intervalový

Vzdálenosti: sobota, start i cíl do 450 m

neděle, start i cíl do 100 m

bude ještě upřesněno v pokynech


Mapa: TŘI DÍRY ,1:15 000, E=5m, stav únor 2018, ISOM2017. Pro kategorie HD18,21,35. Bude měřítko 1:15000, ostatní kategorie budou mít výřez mapy zvětšený do měřítka 1:10000. Mapy budou tištěny na laserové tiskárně, doporučujeme zabalit! Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.

Terén: klasický podhorský s velkou sítí komunikací a částečně podmáčený, lokální kamenné útvary (balvany, skalky) a lomečky

Systém ražení: elektronický systém Sportident, číslo nebo zapůjčení (40,-Kč/den) uvést v přihlášce, při ztrátě čipu bude účtováno 850,-Kč

Doprava: vlastní, parkování v areálu bývalé roty - při parkování dbejte pokynů pořadatelů.

Ubytování: zajištěno v tělocvičně ze soboty na neděli ve vlastních spacácích, požadavek uveďte v přihlášce. Cena 90,-Kč/osobu, zaplatit spolu se startovným. Plavecký bazén v Aši je otevřen do 18°°hod.

Putovní cena: „Ašský štít“ – boduje prvních šest závodníků v kat.H,D 10-21, vítěz má před druhým o dva body více; při menším počtu startujících se body úměrně snižují

Protesty: písemně s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. V centrech závodu není možnost úkrytu ani sprchování, ale bude k dispozici Toi-toika.

Ochrana osobních údajů a fotografování: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB), zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím výslovně fotografovi.

Pořadatelé: ředitel, tajemník Jindřich Kovář

hl.rozhodčí Lenka Dlouhá

stavitel tratí Karel PilařZávody se konají za finanční podpory města Aše a firem Lesy ČR, Petainer a Bekaert Deslee. Konání závodů umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

Aš, 13.3.2019 KČT Aš