19.1.19 Výroční schůze KČT Aš

V sobotu 19.1.2019 se uskutečnila výroční členská schůze našeho KČT Aš za rok 2018.

Schůze se konala v restauraci hotelu Goethe v Aši a začala po společném obědě ve 14 hodin. Vedoucí oddílů přednesli zprávy o činnosti svých oddílů a o plánech na rok 2019. Hospodářka informovala o výsledcích hospodaření klubu v roce 2018 a o rozpočtu na letošní rok. Byly zvoleni 2 delegáti na Oblastní konferenci KČT Karlovarského kraje. Po krátké diskuzi byly vybrány členské příspěvky a následovala volná zábava.

Schůzi předcházela od 11:00 hod. společná procházka po Aši na téma ašské školy a jejich historie. Procházky se zúčastnilo 32 lidí, kteří obešli 11 míst kde se v minulosti nacházely nebo ještě fungují ašské školy všech stuoňů. Délka vycházky – 7 km.

Klub má celkem 68 členů ve 4 oddílech. (Pěší turisté – 31, orientační běžci – 28, vodáci – 3, ostatní–6)

Schůze se zúčastnilo 46 účastníků.