Oddíl orientačního běhu Aš
Nepřihlášen/a

orientační běh

Status:
      
Úvod
      

Kdo jsme

      

Historie

      

Přihlásit

      

Poslat heslo

      

Zaregistrovat

      

Akce

      

Fotky

      

Audia

      

Videa

      

Články

      

Závody

      

Změnit sekci

Dalo by se říci, že historie orientačních sportů je na Ašsku bohatá a že se orientační běh v Aši běhal od "pradávna". Nejstarší akcí, kterou náš oddíl pořádal, byl boj o "Ašský štít", pořádaný poprvé na jaře roku 1957. Na tehdejší dobu, plnou ideologických omezení, neuvěřitelné blízkosti Aše ke státním hranicím s ideologickým nepřítelem (SRN), to byl přímo husarský kousek. Ze závodu se stala tradice a až na krátké přestávky (1969,1970 a roky 1981-1983) kdy se neběžel, trvá až dodnes. Troufám si tvrdit, že běh o "Ašský štít" je nejstarším orienťáckým závodem v západočeské oblasti, ale možná i v celé ČR. Letos (2019) proběhl již 56. ročník Tehdejší mapy vypadaly podstatně jinak než dnes, vycházely z turistických map, jejich měřítko 1:50000 nedovolovalo zakreslovat tak drobné detaily jako na současných mapách, namátkou jámy, průseky, cestičky, krmelce či posedy a další. Také zákres kontrol do map nedělali pořadatelé, ale sami závodníci po odstartování a první závody neběhali jednotlivci, ale dvojice.

Po celou dobu od roku 1957 až do roku 1980 spadal oddíl pod křídla TJ Jiskra Aš. V čele oddílu se vystřídalo několik vedoucích, do roku 1970 vedl ašské orienťáky pan Šulc, po něm převzal žezlo do roku 1976 pan Friš, kterého vystřídal až do roku 1980 pan Podhajský. Tento rok byl zlomový, aktivita oddílu se zmenšovala úměrně počtu členů a po ztrátě finanční podpory od TJ Jiskry zůstal v oddíle jen stávající vedoucí, pan Pilař. Tento nelichotivý stav trval až do roku 1984.

V roce 1984 převzala patronát nad oddílem slévárna Metaz, což se odrazilo i v názvu oddílu (dodnes máme zkratku MAS - Metaz Aš) a svým dílem přispěl i pan Šulc, v té době už ředitel 3. ZŠ, který zajistil zimní tréninky v tělocvičně. Vedoucím zůstal pan Pilař. Oddíl se značně rozrostl na špičkově až 50 členů, a někteří z nich dosahovali dobrých výkonů. Např. tehdejší dorostenec Černý vybojoval v celorepublikovém klání zlatou.

Po změně politického režimu a první vlně privatizace se změnily majetkové poměry v slévárně Metaz. Už to nebyl státní podnik, ale z asi 60% soukromá firma německého majitele a 40% šlo do kupónové privatizace. To se odrazilo i v konci sponzorování sportovních oddílů a tak náš oddíl přešel pod ochranná křídla Klubu českých turistů (KČT) Aš. V rámci KČT jsme působili až do roku 2019, během této doby kolísal počet členů okolo 25ti. V roce 2019 jsme se rozhodli zcela osamostatnit a vznikl nový spolek "Oddíl orientačního běhu Aš". Zvláště na dětech (žácích a dorostu) je vidět, že mladým nenabízí Aš mnoho perspektiv a jakmile odejdou na střední či vysokou školu, je s členstvím v ašském oddíle orientačního běhu většinou konec.